665 557 747
Polityka prywatności

Polityka prywatności

W obecnym systemie prawnym zasady przetwarzania danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania ich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania ich o naszej ofercie i dopasowania jej do potrzeb Klientów. e-butysportowe.pl zbiera i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za zgodą użytkowników stron internetowych prowadzonych przez e-butysportowe.pl Nikodem Kotowski, w tym klientów sklepu internetowego, użytkowników serwisu newslettera i innych funkcjonalności strony www.e-butysportowe.pl, w tym zapisywanych w plikach cooki Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą – użytkowników stron i klientów e-butysportowe.pl, którzy dokonali rejestracji na stronie sklepu internetowego. Administratorem powyższych danych osobowych będzie e-butysportowe.pl oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, oraz nasi zaufani partnerzy. Cele przetwarzania danych osobowych. - optymalizacja procesów podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu, - budowanie oferty optymalnie dopasowanej do potrzeb klientów, - informowanie klientów o produktach i promocjach, Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem administrator danych osobowych (e-butysportowe.pl) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Jakie Klient ma prawa w stosunku do swoich danych? Klient ma prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym do: 1) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 2) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy; 3) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 4) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 5.1) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2; 6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 7) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych; Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez e-butysportowe.pl? Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami i właściwej podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów jest niezbędność do wykonania umów (regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników stron internetowych i usług prowadzonych przez e-butysportowe.pl, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny e-butysportowe.pl jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się obok treści oświadczenia. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Klient może ją w dowolnym momencie wycofać.Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Kontynuuj
Dołącz do nas
MAPA DOJAZDU:
TU NAS ZNAJDZIESZ: GRUDZIĄDZ UL. DŁUGA 4

e-butysportowe.pl
ul. Długa 4
86-300 Grudziądz


Tel: 665 557 747


Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 10.00 - 18.00
Sob.       10.00 - 14.00

dostawa towaru kurierem
wymień lub zwróć
w ciągu 14 dni
gwarancja jakości